ONTWERP

KAREL VERVOENEN TUINARCHITECTUUR

TUINONTWERP

De tuin is steeds meer een verlengde van de woning geworden in plaats van gewoon een open ruimte rond het huis. Het is steeds meer een ruimte waar men tot rust komt en natuurlijke schoonheid en genieten een centrale rol spelen.

Daarbij is elke tuin uniek en zijn de eisen en noden van de bewoners steeds anders.

Om tot een goed ontwerp te komen hanteer ik de volgende werkwijze:

 

1. Kennismakingssgesprek

 

Tijdens dit vrijblijvend gesprek worden de wensen van de klant besproken alsook de mogelijkheden van de tuin. De tuinstijl en het budget komen ook aan bod. Er wordt ook besproken of de aanleg door ons gebeurt, door de klant, of door een andere aannemer.

Na het kennismakingsgesprek wordt een prijsofferte voor het tuinontwerp opgesteld.

 

2. Opmeting

 

Indien men akkoord gaat met de offerte wordt de tuin opgemeten alsook de hoogteverschillen die eventueel aanwezig zijn. Een inventaris van de bestaande en te behouden elementen en beplanting wordt opgemaakt. Dan kan het voorontwerp getekend worden.

 

3. Voorontwerp

 

Wanneer het voorontwerp klaar is wordt een nieuwe afspraak gemaakt om het plan en de te wijzigen punten te bespreken. Om u een goede voorstelling te maken van het geheel wordt een computergegenereerde 3d voorstelling getoond.

 

4. Definitief ontwerp

 

Wanneer alle punten aan uw wensen voldoen wordt het definitief ontwerp uitgetekend en de beplanting verder uitgewerkt in een beplantingsplan.

Indien de uitvoer niet door ons verzorgd wordt kunnen bijkomende plannen (matenplan, elektriciteits- en verlichtingsplan,...) opgesteld worden.

 

Hierna kan met de aanleg begonnen worden.

Copyright 2012 © All Rights Reserved